Medieforening

Bjert-Stenderup Medieforening blev stiftet 25. november 1997
Foreningen har hjemsted i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup sogne. Foreningen er upolitisk, og dens formål er, at drive folkeoplysende virksomhed og formidle redaktionelt stof til beboerne i de to sogne - dette formidles p.t. gennem Bjert Stenderup Avis og Bjert Stenderup Net-Avis.
Foreningen ser det ligeledes som sin opgave, at samarbejde tæt med de to sognes øvrige foreninger.

Medlemskab og abonnement

Kontingent kr. 150,- pr. husstand for et år ( 11 aviser)  - Indbetal via Mobilepay 84068 eller bank 7040 1142230 eller  Jytte Hansen - Tel.: 2483 6008 mail:jytte@infospot.dk
Samme sted kan man bestille et abonnement på Bjert-Stenderup Avis, hvis man ikke længere har bopæl i området  og ønsker at beholde sin lokalavis. Det koster p.t. kr. 440,- for et år (porto)

Bestyrelsen

Består af 7 personer:
2 + 2 udpeget fra hhv. Sdr. Bjert beboerforening og Sdr. Stenderup Beboerforening og
3 medlemmer af Medieforeningen, p.t. Sven Rørbæk Madsen, Leif Pedersen og Jytte Hansen.